ADAD – Adolescent Drug Abuse Diagnosis
ADAD utvecklades på 80-talet av A. S. Friedman och A. Utada vid Philalelphia Psychiatric Center i USA. En svensk version utvecklades på 90-talet i Sverige och metoden introducerades inom ramen för Statens Institutionsstyrelses (SiS) behandlingshem, men används också inom andra institutioner såsom HVB och inom socialtjänstens utredningsarbete.

Hur vi arbetar med ADAD
ADAD är en strukturerad intervjumetod för bedömning av unga missbrukare och unga med social problematik. Metoden rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. ADAD intervjun är ett instrument som syftar till att samla information utifrån klientens svar på frågor inom bland annat BBiC:s behovsområde samt psykisk hälsa, alkohol, droger och kriminalitet.
Materialet ligger bland annat till grund för utformning av genomförandeplan, behandlingsplan men används även i behandlingsarbetet för att samtala med klienten om den har fått hjälp med det som den har förmedlat behov av i intervjun.