Diö HVB – Bohult ligger naturskönt strax utanför Älmhult. Vårt andra boende ligger centralt i Diö och heter Stationen med närhet till tågstation, butik och skola. I Bohult välkomnar vi ungdomar som behöver avskildhet samt lugn och ro, för att nå centrum i Älmhult använder vi oss av egen bil. På Stationen har ungdomen närhet till tåg för resor på egen hand och har möjlighet att själv resa till skola, aktivitet m.m.

Målgrupp
Vi välkomnar ungdomar i åldern 13 år till 18 år som ofta har ett socialt nedbrytande beteende, problem med sociala färdigheter och utsätter sig för destruktiva sociala och kriminella relationer och situationer. Pojkarna kan ha begått brott, använt beroendeframkallande medel och kan ha impulsiva och utåtagerande beteenden.

Vår dagliga arbete
I vår vardag är det självklart att arbeta med ungdomens självkänsla och självförtroende för att skapa ett bättre värde på sig själv och stärka förståelsen för sin situation. Något som är uppskattat hos våra ungdomar är att vi lagar vår egna mat, erbjuder spabehandlingar, massage och aktiv träning. Våra lördagar planeras för aktiviteter tillsammans med våra ungdomar och sker ofta utanför boendet. På ett av våra boende har vi fyrhjulingsbana och kompetens för musikintresserade.

Vårt behandlingsarbete
Behandlingsarbetet har sin grund i är ett salutogent perspektiv med KBT-baserade verktyg. Verksamheterna arbetar för att ungdomen ska utvecklas positivt genom individuellt stöd och evidensbaserad behandling. Vi har hög personalkompetens och har ett gemensamt intresse för forskningen inom området. Personal erbjuds regelbunden kompetensutveckling och erhåller extern handledning. Vi samarbetar även med Linnéuniversitet i Växjö (Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvård, IKM) och tar regelbundet emot studenter som läser till behandlingspedagoger/socialpedagoger.

En del av personalens kompetens
Behandlingspedagoger, universitetsutbildning
Socialpedagoger
Lärare
Hälsoterapeut
Stress- & Friskvårdsterapeut
Fritidsledare
Studio 3 utmanande beteenden med lågaffektivt bemötande
Missbrushandledare
rePULSE-handledare
Massör
Verksamheterna har samarbete med psykiatriker och psykolog