Kost och Hälsa
Psykologiska effekter av regelbunden fysisk aktivitet är att de flesta upplever ett allmänt ökat välbefinnande och minskad stress. Andra effekter kan vara ökat självförtroende och ökad social kontakt med andra människor.
Forskningen visar att social säkerhet, självkänsla och självtillit är viktiga faktorer för hälsa och välbefinnande under barndomen och ungdomsåren. Människor som är fysiskt aktiva har mindre grad av psykiska problem. Regelbunden fysisk aktivitet främjar ungdoms självkänsla. Det finns ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och skolprestationer.
Ökad fysisk aktivitet kan vara positivt på koncentration, minne, beteende och psykosocial undervisningsmiljö.
Människokroppen har behov av energi och näringsämnen i rätt mängd för att fungera bra. Förutom att våra matvanor påverkar risken att drabbas av folksjukdomar som fetma, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och vissa cancersjukdomar, betyder de också mycket för vår prestationsförmåga.
Maten vi äter kan påverka vår inlärnings- och reaktionsförmåga, koncentration och ork. Socker och tillsatser kopplas allt oftare till symtom liknande ADHD, överaktiva barn, inlärnings- och koncentrationssvårigheter

Hur vi arbetar med Kost och hälsa
Verksamheten innefattar ett styrt aktivitetsprogram med fokus på kondition. Vårt arbetssätt bygger på skapandet av hälsosam kost tillsammans med ungdom. Syftet är förståelsen av kost och hälsa för ungdomen.