Mentorskap
Mentorn syftar till att vara ett personligt stöd för klienten och vara relationsskapande i det dagliga arbetet.

Hur vi arbetar med Mentorskap
Mentorns primära uppgift är att etablera en behandlingsallians med ungdomen samt att säkerställa kvaliteten i behandlingen. Målet är att den unge tillsammans med sin mentor ges delaktighet i sin egen behandling samt att vård och omsorg baseras på ungdomens behov och önskemål. Detta sker genom mentorssamtal varje vecka samt individuellt utformade behandlingsplaner.
I mentorns roll ingår att handleda, coacha och utföra skriftlig beteenderegistrering. Mentorn ska finnas med ungdomen under hela processen. Det ska vara en person som ungdomen känner stort förtroende för och som kan agera bollplank.