Psykoterapi
Psykoterapi, psykologisk behandling, innebär behandling av psykiska, relationella och existentiella problem med psykologiska metoder.

Hur vi arbetar med Psykoterapi
Psykoterapi är en systematisk och målinriktad samtalsbehandling. Den bygger på psykologisk teori och är en beprövad metod. Psykoterapi bedrivs av legitimerad psykolog. Psykoterapi har goda, väl dokumenterade effekter vid olika former av psykisk ohälsa. Det gäller till exempel depression och ångesttillstånd, ätstörningar, sömnsvårigheter, personliga kriser och samlevnadsproblem.

Inriktningar
Det finns många olika inriktningar inom psykoterapin. Inriktningarna har delvis egna modeller för hur psykiska besvär behandlas och förklaras. Gemensamt är att förklaringarna och erfarenheterna under terapin ska hjälpa ungdomen att på olika sätt bättre kunna hantera svårigheter i livet och därigenom må bättre.
Psykoterapi innebär regelbundna samtal med psykologen där man kommer överens om ett gemensamt behandlingskontrakt. Längden på behandlingen kan variera. Det beror dels på individens särskilda behov, men också på psykoterapiinriktning.
De olika inriktningarna skiljer sig en del avseende synen på de psykologiska svårigheterna, mål och arbetssätt. I vissa behandlingsformer kan det ingå uppgifter som att öva på nya förhållningssätt tillsammans med terapeuten eller som hemuppgift.